تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

گردشگری علمی بانک مقالا ت رایگان توریسم ومیراث فرهنگی .جاذبه های گردشگری و تاریخ ایران وجهان و...

شهر گوروخوتس روسیه

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393ساعت 10:14  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

گنبدهای صخره ای

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393ساعت 10:11  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

شکم گردی : جاذبه جدیدگردشگری

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 9:17  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 9:23  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

آشنایی بارشته تاریخ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 9:20  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

وظایف دفترآموزش ومطالعات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393ساعت 11:59  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

دامنه مشاغل دانش آموختگان رشته مدیریت گردشگری وجهانگردی

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:23  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

چگونگی تاسیس آزانس هواپیمایی (مجوزبندالف )

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:20  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

شیوه نامه ومراحل اخذمجوزدفاترگردشگری

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:17  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

آیامی دانیدهای گردشگری ....؟!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:26  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

مطالب قدیمی‌تر