تاریخ و گردشگری درچشم اندازی جامع

گردشگری علمی بانک مقالا ت رایگان توریسم ومیراث فرهنگی .جاذبه های گردشگری و تاریخ ایران وجهان و...

شکم گردی : جاذبه جدیدگردشگری

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 9:17  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 9:23  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

آشنایی بارشته تاریخ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 9:20  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

وظایف دفترآموزش ومطالعات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393ساعت 11:59  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

دامنه مشاغل دانش آموختگان رشته مدیریت گردشگری وجهانگردی

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:23  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

چگونگی تاسیس آزانس هواپیمایی (مجوزبندالف )

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:20  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

شیوه نامه ومراحل اخذمجوزدفاترگردشگری

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم شهریور 1393ساعت 11:17  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

آیامی دانیدهای گردشگری ....؟!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 11:26  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

روستای تکیه سپهسالار

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 10:49  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

تکنولوژی وگردشگری

یکی ازراهنمایان تورازسفری که بایک گردشگرچینی داشته می گفت . ازاینکه گردشگرچینی درخواست بازدیدازبنای پاسارگادراداشته واوگفته است این مسیردوراست وراه رانمی شناسم . گردشگرچینی گوشی همراهش رابیرون می آوردومی گویددقیقامسیری راکه من می گویم برو...فقط ده دقیقه راه است .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393ساعت 10:41  توسط سیدجعفرمیرجلیلی   | 

مطالب قدیمی‌تر